!DOCTYPE html> Brojevi i slova od balona

+381 63 277 059

Brojevi i slova od balona

Obavezan deo dekoracije dečijih rođendana ali i jubilarnih rođendana su brojevi ili ime slavljenika. Ovaj blog posvećujemo brojevima i slovima formiranih od malih latex - gumenih balona. Brojevi kao i slova se mogu formirati razlićitih dimenzijama.

Mogu se praviti sa jednom bojom ali i sa više boja. Ukoliko imate temastku dekoracija ovi brojevi će se odlično uklopiti.

U formi broja mogu se ugraditi različite forme i oblici balona, baloni u obliku crtanih junaka ali i drugi elementi u skladu sa vašom temom. Na ovaj način se može ispisati ime slavljenika ali i naziv firme i mnogi drugi natpisi.

Reklamni baloni Stampa na balonu
Reklamni baloni Stampa na balonu
Reklamni baloni Stampa na balonu
Reklamni baloni Stampa na balonu